Leerkrachten en leerlingen in de ban van Wetenschap en Technologie

leerkrachten en leerlingen in de ban van Wetenschap en Technologie

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede kent al meerdere jaren één keer per jaar een centrale dag voor iedereen die bij Stichting KOE betrokken is. Die jaarlijkse dag voor de 2024-editie is op 22 mei en staat volledig in het teken van W&T, passend bij de pijler ‘Leren voor later met wetenschap en technologie’ uit ons strategisch beleidsplan 2022-2026. Deze dag gaat onder de naam KOE-sterdag. KOE is immers onze naam en KOEsteren geeft aan waar wij als onderwijsstichting voor staan: liefde en aandacht. Daarnaast hebben wij drie keer een goede beoordeling van de Inspectie gehad, daar staat het begrip ‘ster’ voor. Tegelijkertijd is de ruimte, het heelal, het W&T-thema van deze dag. Dus daar slaat het woord ‘ster’ ook op. Opgeteld leidt dat tot de naam KOE-sterdag.

KOE-sterdag

De KOE-sterdag is bedoeld voor alle 19 scholen (circa 450 leerkrachten en circa 4200 leerlingen) van onze stichting. Het doel van deze dag is op een laagdrempelige manier kennismaken met leuke, inspirerende lessen W&T binnen de verschillende leergebieden. Vervolgens ervaren hoe het voelt als je W&T in je lessen toepast en wat dit doet met de actieve betrokkenheid van de leerlingen. Gewoon, op de eigen school en in de eigen klas. 

Wetenschap en Technologie

De kerntaak van alle scholen binnen KOE is om leerlingen de wereld om zich heen te laten verkennen en te begrijpen. In W&T-onderwijs ontmoeten de leerlingen deze wereld. De leerlingen leren door te ontwerpen, maken en te onderzoeken. Zij zullen vragen gaan stellen die voortkomen uit verwondering, uit een persoonlijke behoefte of maatschappelijke urgentie. Het zijn kleine en grote vragen over zichzelf, de omgeving, de wereld of het universum. Vanuit die vragen ontdekken leerlingen hoe zij en de wereld om hen heen in elkaar zit en hoe zij hier invloed op hebben.

W&T biedt mogelijkheden om kennis, denk- en werkvaardigheden te ontwikkelen bij de leerlingen. Het maakt nieuwsgierig en stimuleert kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. 

Aan het eind van groep 8 hopen wij dan ook dat we leerlingen een mooie basishouding, kennis en vaardigheden hebben meegegeven, zodat leerlingen in staat zijn om afgewogen keuzes te maken en mee te denken over en/of oplossingen uit te werken voor de uitdagingen die er nu en in de nabije toekomst op hun pad komen.

Media
  • Startscherm filmpje KOE-sterdag png