TAALSCHOOL  /  language school

Op onze school komen kinderen vanuit de hele wereld die in Nederland onderwijs willen volgen. Wij geven les aan kinderen van 4 t/m 12 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken. De kinderen leren in ongeveer 1 jaar zoveel mogelijk de basis van onze taal (Dagelijks Actief Taalgebruik). Daarna stromen de kinderen door naar een passende reguliere school. Wanneer een leerling in minder dan een jaar de gestelde doelen voor doorstroom bereikt, kan het zijn dat deze leerling eerder de overstap maakt naar het regulier onderwijs. Voor andere leerlingen kan het zijn dat hij/zij iets meer tijd nodig heeft op onze school. Echter, leerlingen blijven nooit langer dan 2 jaar op onze school. Wij bieden voor alle kinderen onderwijs op maat en kijken dus wat elk kind nodig heeft en hoelang het bij ons op school blijft.
 

NIeuwkomers

Nieuwkomers zijn mensen die niet in Nederland geboren zijn, maar hierheen zijn gekomen met als doel voor langere tijd te blijven. Op onze school zijn nieuwkomers dus kinderen die nieuw in Nederland zijn. Ze zijn hier korter dan een jaar. Deze kinderen beheersen de Nederlandse taal nog onvoldoende om aan het onderwijs op een reguliere school deel te nemen. 

De kinderen op onze school kunnen over de hele wereld vandaan komen. Het zijn kinderen van asielzoekers, kinderen van arbeidsmigranten of kinderen die naar Nederland zijn gekomen vanwege gezinshereniging.  
 

belangrijk om Rekening MEE te houden

We vinden het op de Globe belangrijk om rekening te houden met: 

  • de grote diversiteit en culturele achtergronden van de leerlingen
  • de verschillen in de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen
  • de voortdurende wisselende instroom van de leerlingen

Een goede relatie tussen school, ouders en externen is essentieel voor het stimuleren en volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen.