vervolgschool  /  transfer to another school

Meestal heeft een kind één jaar de tijd nodig om de gestelde doelen te kunnen behalen. Het uitstroommoment wordt bepaald als de doelen van het uitstroomprofiel behaald zijn. 

Het is afhankelijk van het tempo van de ontwikkeling en de vorderingen van het kind wanneer het uitstroommoment plaatsvindt. De leerkracht van uw kind neemt tijdig contact met u op over de voortgang en het vervolg na de Globe. Het komt ook voor dat de doelen eerder behaald worden. Dan kan het kind ook eerder uitstromen naar een vervolgschool. Ook komt het voor de doelen later behaald worden. Dan kan het kind een verlenging krijgen op onze school. Binnen maximaal twee jaar stroomt een kind van de Globe uit naar een vervolgschool.

Soorten vervolgscholen

 • Een reguliere basisschool
  Het kind gaat naar groep 1 t/m 7 van een reguliere basisschool, vaak in de eigen buurt.
 • Een speciale basisschool
  Dit is een school waar in kleinere groepen nog extra aandacht is voor het leren. 
 • Voortgezet onderwijs
  Dit is voor kinderen van 12/13 jaar die klaar zijn op de taalschool.
 • Kopklas op de Globe.
  Dit is voor kinderen van 12/13 jaar die nog een jaar extra op de Globe blijven, zodat zij daarna in het voortgezet onderwijs extra doorgroeimogelijkheden hebben. 

Adviezen Voortgezet Onderwijs (VO)

Voor vaststellen van de adviezen voor het Voortgezet Onderwijs (pré-, voorlopig- en eindadvies) wordt er gebruik gemaakt van de volgende data:

 • Toets gegevens LOVS BOOM - Resultaten methode gebonden toetsen
 • Leer- en werkhouding van de leerling
 • Voortijdig overleg met het VO (indien nodig)

Na toetsronde twee wordt het advies voor het VO ingekaderd (vorm van pre-advies). Na toetsronde drie wordt het advies voor het VO gegeven. Voor het vaststellen van de adviezen wordt er gekeken naar:

 • De ontwikkeling, groei en resultaten van de toetsen in LOVS (BOOM-toetsen)
 • De ontwikkeling, groei en resultaten van de methodegebonden toetsen
 • Werk- en leerhouding
 • Zelfstandigheid Advies komt deels tot stand m.b.v. hier onderstaande hulpmiddel. Verwijzing VO