NIeuwkomers

Nieuwkomers zijn mensen die niet in Nederland geboren zijn, maar hierheen zijn gekomen met als doel voor langere tijd te blijven. Op onze school zijn nieuwkomers dus kinderen die nieuw in Nederland zijn. Ze zijn hier korter dan een jaar. Deze kinderen beheersen de Nederlandse taal nog onvoldoende om aan het onderwijs op een reguliere school deel te nemen. 

De kinderen op onze school kunnen over de hele wereld vandaan komen. Het zijn kinderen van asielzoekers, kinderen van arbeidsmigranten of kinderen die naar Nederland zijn gekomen vanwege gezinshereniging.  

belangrijk om Rekening te houden

We vinden het op de Globe belangrijk om rekening te houden met: 

  • de grote diversiteit en culturele achtergronden van de leerlingen
  • de verschillen in de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen
  • de voortdurende wisselende instroom van de leerlingen

Een goede relatie tussen school, ouders en externen is essentieel voor het stimuleren en volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen.