Uitstromen naar een andere school

Meestal heeft een kind één jaar de tijd nodig om de gestelde doelen te kunnen behalen. Het uitstroommoment wordt bepaald als de doelen van het uitstroomprofiel behaald zijn. Het komt ook voor dat de doelen eerder behaald worden. Dan kan het kind ook eerder uitstromen naar een vervolgschool. Ook komt het voor de doelen later behaald worden. Dan kan het kind een verlenging krijgen op onze school. Binnen maximaal twee jaar stroomt een kind uit naar een vervolgschool.

Het is dus afhankelijk van het tempo van de ontwikkeling en de vorderingen van het kind wanneer het uitstroommoment plaatsvindt.
 De leerkracht van uw kind neemt tijdig contact met u op over de voortgang en het vervolg na de Globe.

Er zijn verschillende vervolgscholen mogelijk:
 • Een reguliere basisschool.
  Binnen Enschede is dat vaak een school dat onderdeel is van KOE, VCO of Consent
 • Een speciale basisschool.
  Dit is een school waar vaak in kleinere groepen nog extra aandacht is voor het leren 
 • Voortgezet onderwijs.
  Dit is voor kinderen van 12/13 jaar die klaar zijn op de taalschool.
 • Kopklas op de Globe.
  Dit is voor kinderen van 12/13 jaar die nog een jaar extra op de Globe blijven, zodat zij daarna in het voortgezet onderwijs extra doorgroeimogelijkheden  hebben.